Coronacrisis biedt ook kansen, maar hoe verzilver je deze?

Blog Sjack van Zandvoort, Business Development Manager KCC bij Olympia

  • 1 dec. 2021 13:34

"Het is half mei 2020. We zitten volop in de eerste coronagolf, in wat het kabinet toen de ‘intelligente lockdown’ noemde. De intense beelden van de ziekenhuizen heb ik nog scherp op mijn netvlies. Bedrijven gaan dicht, perspectief op werk verdwijnt. Als Olympia hebben we net van ruim 2.000 flexkrachten afscheid moeten nemen. Zij zijn hun baan kwijt, hun inkomen, hun dagelijkse routine en voor een groot deel hun maatschappelijke betrokkenheid. Wat een verlies. Hoe tegenstrijdig ook komt de oplossing uit de hoek waar de ellende door is ontstaan. Het coronavirus. Teleperformance belt of we kunnen helpen. Het gaat om het leveren van een groot aantal medewerkers voor de GGD die mee willen helpen het coronavirus te bestrijden. En er is haast bij."

"Na de eerste verkennende gesprekken zijn we met concullega Young Capital gestart met de werving voor Teleperformance. Dit is een opdracht in landsbelang, dan trek je samen op. Eén missie, één doel: de coronaverspreiding terugdringen. Snelheid van handelen was enorm belangrijk. Het eerste wat we hebben gedaan is ons proces ingericht. Het ging om een enorme hoeveelheid mensen, direct inzetbaar. Een baan waarmee je van waarde bent bent voor de maatschappij. Onze visie, een toekomst waarin werk wordt gezien als een betekenisvolle activiteit waaruit ieder individu voldoening haalt én als bron van collectief welzijn, werd niet eerder zo concreet.  

Voor het werven van de kandidaten hebben we een mix van kanalen ingezet. Naast werving uit eigen database, startten we direct externe werving met behulp van onze afdeling Marketing en Central Recruitment, vanaf het begin een vast onderdeel van het projectteam. Ook Olympia Werkvertrouwen haakte aan en bracht via hun netwerk kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan. Met behulp van ons online trainingstraject ‘1.000 gratis trainingen’ stoomden we onze kandidaten in de basis klaar voor het callcenterwerk.   

 

Ontwerp zonder titel 40

Sjack van Zandvoort, Business Development Manager KCC bij Olympia

Goede balans kwantiteit en kwaliteit 

Het bewaken van een goede balans tussen kwaliteit en kwantiteit is essentieel. Snelheid mag niet ten koste gaan van de hoge servicegraad richting opdrachtgevers en flexkrachten. Dat was bij de start van het traject voor alle betrokken partijen een uitdaging. Daarom hebben we meetinstrumenten ingezet, zoals de hartslagmeting. Elke week meten we het sentiment onder onze flexkrachten. De score hierbij is goed: tussen de 7,4 en 7,7 (gemiddeld responsepercentage 35%). Op basis van de uitkomsten passen we onze processen aan. Onze organisatie is enorm wendbaar. Daardoor slagen we er continu in deze verbeterslagen te maken. Zo houden we de balans tussen kwantiteit en kwaliteit op het gewenste niveau. 

Maar ook de werving zelf, en zeker een operatie van deze omvang, vraagt om goede afspraken. Samen met de GGD en Teleperformance hebben we wervingscriteria opgesteld. Zo moeten de kandidaten natuurlijk beschikken over de juiste kwaliteiten om het werk te kunnen doen. Denk aan goede communicatieve vaardigheden. Ook moeten alle kandidaten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Als de geheimhoudingsverklaring vervolgens is getekend en aan alle wervingscriteria voldaan, kan de kandidaat starten met de opleiding.  

We hadden niet kunnen voorzien om hoeveel flexkrachten dit uiteindelijk zou gaan. Hoe dat voor ons was? Mouwen opstropen en gáán. En door blijven gaan, met focus op de juiste koers. Het mooie van Olympia is dat álle collega’s hun schouders eronder zetten om zo’n waardevolle opdracht goed te volbrengen. Je weet dat je 100% op elkaar kunt bouwen. We hebben keihard gewerkt met als doel nóg meer betekenisvol werk bieden aan nog meer mensen. Al snel waren de eerste paar honderd plaatsingen een feit. Eind 2020 hadden we 4.400 flexkrachten aan werk geholpen, om het coronavirus helpen te bestrijden. Deze aantallen namen in 2021 verder toe tot meer dan 5.000 mensen.” 

Van betekenis voor de maatschappij 

“Als ik alles moet samenvatten? Dat is nog best lastig. We hebben in ieder geval echt moeten leren omgaan met alle coronamaatregelen en dat deden we door keihard te werken, soms wel 70 uur per week. Maar wat is het mooi om zo betekenis te kunnen geven aan werk. Dit is wat we als Olympia doen. Dit project heeft ons zoveel gebracht. Het was tijdens de crisis een vliegwiel voor onze organisatie. Het gevoel dat wat je doet, ertoe doet, was enorm. Voor alle bij dit traject betrokken partijen. Het werven van mensen voor werk als wezenlijk onderdeel van de coronacrisis, voor het beter maken van Nederland, voor het weer op gang brengen van de economie. Dat is voor mij een prachtvoorbeeld van de combinatie van purpose, profit en people.” 


Thema's
Gerelateerde artikelen