Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

  • 4 nov. 2020 14:36
RoberHeinst
Robert Heinst Franchisenemer Olympia regio Oost Nederland

"Wereldwijd zitten we in een transformatie vanwege de coronacrisis. Duidelijk is geworden dat wendbaarheid van de organisatie kansen oplevert en je bestaansrecht versterkt. Langetermijndenken en werknemers blijken succesfactoren en de afdeling HR speelt daarbij een belangrijke rol. De crisis levert ook kansen om zaken te veranderen", aldus Robert Heinst, ondernemer van Olympia vestigingen Lichtenvoorde, Doetinchem, Haaksbergen en Hengelo. 

"Het motto ‘If you do what you did, you get what you got’ is zeker op de huidige transitie van toepassing. De coronacrisis dwingt ons nog meer om naar je eigen ontwikkeling en toekomstperspectief te kijken. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan, merken dat hun werk is veranderd en dat andere competenties worden gevraagd door de toegenomen digitalisering en het werken op afstand. Medewerkers wendbaar, weerbaar en inzetbaar maken is noodzakelijk in deze veranderende arbeidsmarkt. Door nieuwe competenties en kennis aan te leren, kan een organisatie stappen zetten en de medewerker profiteert van zijn eigen ontwikkeling, is loyaler en ervaart meer werkplezier. Bovendien is hij of zij zelf aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.

Toekomstperspectief bieden

Toekomstperspectief is belangrijk voor een mens. Crisismaatregelen als vacaturestops en bezuinigingen domineren echter op dit moment. Er wordt afscheid genomen van tijdelijke krachten of medewerkers waar nauwelijks of geen werk meer voor is. Voor deze mensen daalt het toekomstperspectief. Het gevolg is dat zij een achterstand oplopen doordat zij hun kennis en vaardigheden niet meer ontwikkelen. Ook kan de marktvraag veranderd zijn. Olympia heeft aandacht voor deze groep en begeleidt werkzoekenden naar nieuw werk, waar wel vraag naar is. Zo hebben we 1.000 werkzoekenden gratis trainingen aangeboden en hebben veel mensen weer een baan gevonden. Het is belangrijk dat alle werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor het herstel van de arbeidsmarkt door met een brede blik te kijken naar vaardigheden en niet alleen naar diploma’s en ervaring. 

Externe oriëntatie

Als het gaat om wendbaarheid van een organisatie en van mensen kan de HR-afdeling van organisaties niet achterblijven. Sommige HR-afdelingen zijn vooral intern gericht en hebben onvoldoende een blik naar buiten. Een wendbare en flexibele HR-afdeling kan beter inspelen op huidige en toekomstige problemen, kent de daadwerkelijke behoefte op lange termijn voor de organisatie en weet welke toekomstige competenties nodig zijn. Ik geloof in HR als een regiefunctie met een volledige focus op ambitie, bedrijfscontinuïteit en groei.

Inrichten arbeidsproces

Strategische planning is lastig als je niet weet hoe de markt zich op lange termijn ontwikkelt. Olympia helpt klanten in de beeldvorming en het geven van een richting aan de oplossing. Natuurlijk bieden we flexibiliteit, want die vraag zal niet afnemen. Flexibiliteit is meer dan het opvangen van pieken en dalen. Het is een zaak van iedereen en is nodig om ook een toekomstige crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar wij gaan verder en helpen klanten bij het efficiënt inrichten van hun arbeidsproces. Met gesprekken en betrouwbare, actuele arbeidsmarktdata kunnen we vraag en aanbod goed bij elkaar brengen en bieden we inzicht en analyses. We geven bijvoorbeeld inzicht in de exacte schaarste of wat de doelgroep belangrijk vindt. Dit levert soms andere informatie op dan bedrijven verwachten. Hiermee kunnen zij onderbouwde besluiten nemen voor nu en de toekomst.”


Thema's
Gerelateerde artikelen