Position paper Betekenisvol werken

Onderzoek naar betekenisvol werken

Betekenis, relevantie, purpose, zingeving, ertoe doen. Allemaal begrippen die door vaak in de wereld van werk worden gebruikt. Ze klinken mooi en verleidelijk en sluiten duidelijk aan bij een maatschappelijke en ervaren behoefte. Maar bij veelvuldig en soms wellicht modieus gebruik gaat de essentie ervan soms verloren. Ook van het begrip betekenis. Wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Wat bedoelen wij er bij Olympia mee wanneer wij spreken over betekenis van werk? En waarom is het van belang?

We willen weg van de hype en terug naar de basis, terug naar de echte betekenis die het voor ons heeft. In deze position paper lees je hoe wij het begrip Betekenis van werk en Betekenisvol werken duiden, onderbouwd door de wetenschap.

Betekenis heeft meerdere niveaus

Bij Olympia onderscheiden we verschillende niveaus van de betekenis die werkt heeft. Op welke niveau werk wordt ervaren verschilt per persoon, en per situatie. Het niveau van betekenis dat iemand ervaart in zijn, haar of hen werk, vertaalt zich naar de arbeidsrelatie zelf en is de bron voor de mate van motivatie van een medewerker. Wat zich binnen organisaties uit in hoe productief en gelukkig medewerkers zijn. 

Download position paper

Met het downloaden van deze paper geeft u toestemming om eenmalig contact met u op te nemen. 

Drie niveaus van betekenis

OLY 003 icon 20190412 29

Betekenis van werk

Persoonlijk effect van het hebben van werk op het leven van alle dag:  Het geeft structuur, inkomen, houvast, relaties en regelmaat.

OLY 003 icon 20190412 22

Betekenisvol werken

Aanvullende persoonlijke waarde van het werk: vertrouwen, zelfregie, ontwikkeling, persoonlijk contact, betrokkenheid, ertoe doen. 

OLY 003 icon 20190412 1

Betekenisvol ondernemen

Van maatschappelijke waarde zijn via werk voor mensen en omgeving – purpose, impact, bijdragen aan een groter geheel, relevantie.

Tevreden, betrokken en geinspireerd

De drie niveaus van betekenis zijn gekoppeld aan de mate van motivatie. Daarin onderscheiden wij tevreden, betrokken,
geïnspireerd volgens een onderzoek van de wereldwijde adviesbureau Bain & Company.
We schreven hier eerder dit blog over. 

Wil je meer weten over de niveaus van de betekenis van werk? Wij gaan graag met je hierover in gesprek.

Neem contact met op ons