Olympia & Impact

Olympia is impact positief

Olympia brengt sinds 2023 alle impact die wij via ons werk maken voor al onze stakeholders in kaart.  Dit doen wij samen met het Impact Institute. Hiermee zijn wij de eerste uitzendorganisatie die over de hele organisatie rapporteert over haar niet-financiële resultaten. Onze eerste Impact Analyse laat zien dat Olympia netto impact positief is voor al haar stakeholders. 

Met het meten van onze impact lopen we vooruit op de verplichting om ook te rapporteren over niet-financiële resultaten volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Met ingang van 2025 moeten grote organisaties namelijk hierover verantwoording afleggen in hun jaarverslag. Wij juichen dat toe.

De impact analyse ons zien waar we nu op moeten sturen, zodat we maximaal impact positief te zijn op al onze stakeholders. Want dat is onze ambitie. 

Bekijk onze Impact Analyse

Olympia omarmt 6 SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen, in het leven geroepen door de Verenigde Naties in 2015, om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Olympia werkt op zes doelen. 

Bekijk onze doelen

Waarde creatie

We hebben in kaart gebracht hoe wij als organisatie waarde creëren voor al onze stakeholders en samengevat in een infographic. 

Bekijk onze infographic

Wij willen onze Impact verbeteren. Door gericht de sturen vergroten wij onze positieve impact en minimaliseren wij onze negatieve impact. Dit begint bij meten.

Steven Gudde, Directeur Impact & Arbeidsmarkt

Van kosten naar waarde naar impact

De laatste jaren groeit het besef dat organisaties zich niet alleen kunnen richten op hun eigen continuïteit en financieel resultaat. Waar het voortdurend sturen op kosten en efficiency ons veel heeft gebracht, wordt de laatste jaren ook zichtbaarder dat dit zijn keerzijden kent door de negatieve impact die het kan hebben op persoonlijk en collectief welzijn, ecologie en de planeet. Dit besef leidt ertoe dat steeds meer organisaties verschuiven in denken van kosten en winst als primaire sturingsinstrumenten, naar meer aandacht voor waarde en impact.

Dit denken wordt door steeds meer organisaties omarmt en vertaalt in een boodschap die men uitdraagt. Dit geldt ook voor Olympia. Wij hebben een duidelijke purpose, wij hebben een duidelijke ambitie om de wereld via werk te veranderen. We werken aan een wereld waar werken voor iedereen een waardevolle activiteit is waarmee men betekenis aan zijn/haar/hen leven geeft. Door onze impact te meten, leggen we niet alleen verantwoording af voor ons dagelijkse werk, we kunnen er op  sturen. Om zo onszelf te verbeteren.

Zo verschuiven we het gesprek met relaties, klanten en prospects van kosten naar waarde. Van Waarde naar Impact. Zo zijn wij van betekenis. 

Meer weten over impact en werk? Neem contact met ons op.

Impact maken is betekenis geven

Impact maken is betekenis geven

Wij werken in de wereld van werk. Wij maken het verschil in Nederland via ons werk. Impact maken is betekenis geven. Gedreven door onze purpose: de transitie leiden naar een wereld waarin iedereen betekenisvol werk doet. Maar wat is dat nu precies, de betekenis van werk? Wat bedoelen wij daarmee? Hier lees je alles over in de Olympia Position Paper Betekenisvol Werk&. Weg van de hype, terug naar de essentie.

Download position paper