Weergaveproblemen? Voeg haarlem@oympia.nl toe aan je lijst met veilige afzenders.

Marktmonitor maart

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Om goed te weten wat er speelt en hierop in te kunnen spelen, hebben we voor jou als relatie een selectie gemaakt van relevante publicaties rondom de thema’s economie, arbeidsmarkt en de flexmarkt. Hieronder vind je per artikel een korte samenvatting. Het hele artikel kun je terugvinden via de link lees meer. 

Veel leesplezier.

 

OLYMPIA HAARLEM VERHUISD

Lichte, gezonde werkplek op het Stationsplein

Op precies 75 stappen van het oude kantoor heeft Olympia in Haarlem per 1 maart een nieuwe vestiging betrokken aan het Stationsplein nummer 1. In het gebouw waar vroeger het VVV gevestigd was en boven de huidige koffiekamer van de Haarlemse buschauffeurs heeft het Olympia team een heerlijke nieuwe werkplek tot haar beschikking. Het Haarlemse bedrijf Vertidesk heeft prachtig meubilair geleverd, zo beschikken alle medewerkers over een modern zit-sta bureau. Bovendien is in het kantoor een prachtige en warme ontvangstruimte gecreëerd voor klanten, flexwerkers en werkzoekenden.  Mocht je in de buurt zijn van het station, de koffie staat bruin!

 

ECONOMIE

Knielen en bidden voor hogere lonen

In haar opiniestuk pleit econoom en politiek verslaggever voor het NRC, Marike Stellinga, voor hogere lonen. Het gaat ons economisch voor de wind en personeel is schaars. Toch blijven de lonen achter. Dit is ook terug te zien in het consumentenvertrouwen dat structureel laag is. Volgens Stellinga moet de overheid de macht van werknemers wettelijk stutten. Niet alleen de lonen wijzen erop dat die verzwakt is, ook de flexibilisering getuigt daarvan. De drie miljoen flexwerkers en zzp’ers zijn niet zielig, maar de arbeidsmarkt en het sociale stelsel veranderen wel fundamenteel. Tijd dat het kabinet actie onderneemt.

Bron: NRC en UWV

 

Lees meer

 

Bedrijfsleven ondersteunt logistiek met 'Visie Handel en Logistiek in 2040' 

Om internationaal concurrerend te zijn en te blijven, hebben negentien organisaties de handen ineen geslagen. Met de ondertekening van de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ willen zij bijdragen aan een sterker en leefbaar Nederland, maar ook het logistieke systeem in Nederland klaarstomen voor de toekomst. Partijen als werkgeversorganisaties, havenbedrijven en Schiphol willen met het kabinet in gesprek gaan over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. De gezamenlijke visie dient als uitgangspunt. Zaken als CO2-reductie, veiligheid en de duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek zijn hierbij speerpunten.

Bron: KNV

 

 Lees meer

 

ARBEIDSMARKT 

Laat sollicitant weten waarom hij/zij is afgewezen

Sollicitanten een standaard afwijzing sturen, is gemeengoed. Zonder na te denken wordt de kandidaat keurig gemeld dat hij of zij niet wordt uitgenodigd voor een gesprek. Maar weten waarom een kandidaat is afgewezen tijdens de sollicitatie kan nuttig zijn. Niet alleen voor de sollicitant, ook voor de organisatie. Zo ontdekte het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft tijdens een feedbackgesprek dat de afgewezen kandidaat wel geschikt is voor een andere positie binnen het ziekenhuis. Bovendien zijn dit soort feedbackgesprekken goed voor de reputatie van de organisatie. De kandidaat wordt weliswaar afgewezen, maar door tijd, aandacht en tips te geven, kweek je een ambassadeur.

Bron: NRC

 

Lees meer

 

Zingeving tegen mentale oververhitting

Depressie, burn-out, slapeloosheid: al deze stressgerelateerde klachten liggen continu op de loer. Recente onderzoeken van Motivaction en TNO wijzen weer eens uit dat de psychosociale arbeidsbelasting blijft toenemen, terwijl we minder stress willen. In deze tijd van robotisering moeten we mensen niet als robots behandelen. Mensen kunnen heel veel werk verzetten, zolang ze het idee hebben dat hun bijdrage belangrijk is, dat ze gezien en gewaardeerd worden. Kortom, dat het allemaal zin heeft. Daarnaast is stilte in je werk creëren essentieel om burn-outklachten tegen te gaan. Samen koffiedrinken met je collega’s is hier een voorbeeld van. Psychiater en schrijver Dirk de Wachter noemt dit ‘ont-moeten’.

Bron: NRC en Motivaction

 

Lees meer

 

Denkwerk: over 10 jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk

De onafhankelijke denktank DenkWerk, waarin jonge ondernemers, een hoogleraar, een hoge ambtenaar en ervaren bestuurders zich hebben verenigd, meent dat het juist goed is als er banen verdwijnen door nieuwe technologie. Mits er flink wordt geïnvesteerd door werkgever én werknemer, kunnen we allemaal profiteren van de toenemende invloed van technologie op de arbeidsmarkt. De denktank geeft vier adviezen, te weten: 1) geef robots de ruimte, 2) schaf het vaste contract af, 3) overheid: betaal mee aan carrièreswitch en 4) werkgevers: verdubbel het budget voor scholing én besteed het beter. Hoe DenkWerk dit concreet voor zich ziet, lees je in het gehele artikel.

Bron: NRC / DenkWerk 

 

Lees meer

  

FLEX

Totaalflexibilisering van de arbeidsmarkt

Het CBS heeft recentelijk weer cijfers over de arbeidsmarkt naar buiten gebracht. Het bureau introduceert de term ‘totaalflexibilisering’ van onze arbeidsmarkt. Het aantal flexibele werknemers is gegroeid naar twee miljoen. De oproepkracht is de meest voorkomende flexwerker. De verwachting is dat juist deze groep flink gaat dalen door technologische ontwikkelingen. Denk aan het zelf scannen in de supermarkt. Het aantal zzp'ers is gegroeid tot 1,1 miljoen. Zij hebben voornamelijk creatieve beroepen. Het CBS en de Flexbarometer meten in totaal negen verschillende vormen van flexwerk. Welke dat zijn, kun je zien door op de onderstaande link te klikken.

Bron: Daskapital / CBS

 

Lees meer

 

Tweede Kamer-debat over de Wet arbeidsmarkt in balans

 

Het kabinet wil de verhouding vast-flex normaliseren en daarom gaan de regels voor de arbeidsmarkt op de schop. Het doel: vast werk wordt minder vast, flexwerk minder flexibel. Tijdens het Tweede Kamer-debat over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is gesproken over premie-differentiatie in de WW. Dat betekent dat werkgevers voor flexkrachten een hogere WW-premie moeten afdragen dan voor mensen in vaste dienst. Er wordt zelfs een maatregel van het vorige kabinet teruggedraaid, te weten drie flexcontracten in twee jaar tijd. In de WAB worden dit drie flexcontracten in drie jaar tijd. Een nadere toelichting op de WAB door econoom Mathijs Bouman is terug te lezen via de onderstaande link.

Bron: NOS

 

Lees meer

 
 
Afmelden
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren