MARKTMONITOR

Mei 2018

Aanhoudende lente

De economie is als de lente: het weer wordt steeds mooier. Bovendien duurt de bloei nog een hele tijd, zo klinken de voorspellingen. Ook in 2019 groeien we nog. Dat dit weldadig is voor ondernemers, heeft geen betoog nodig. Neem de bouwbedrijven, die worden winstgevender. Ondanks stijgende prijzen voor personeel en materialen. Dus is het nu tijd om de goede mensen aan je te verbinden. Daar zijn we als Olympia goed in: de beste mensen vinden, die betrokken aan de slag gaan. Presteren zonder inwerken en die dagelijks productief zijn. Zorgen maken over vacatures, hoeft gelukkig niet. Die zorg nemen wij voor je weg.

 

ECONOMIE

Economie in Kerncijfers

 Kerncijfers maart 2018

 

Huishoudboekje Nederland in Europees linker rijtje

Ons land voldoet sinds jaren weer aan de Brusselse norm voor staatsschuld. Deze schuld daalde vorig jaar van 61,8 naar 56,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee staat het Nederlands huishoudboekje op de 13e plaats ten opzichte van de andere EU-lidstaten. Gemiddeld zagen de Europese landen hun staatsschuld dalen van 89 naar 86,7 procent van het bbp. Nog beter doet Nederland het op het gebied van haar begrotingsoverschot. In 2017 overtroffen de inkomsten van de overheid de uitgaven met 1,1 procent van het bbp, waarmee Nederland Europees gezien een 7e plek scoort.

Lees meer

 Bron: ec.europa.eu

Nederland behoudt AAA-status

Kantoren

Kredietbeoordelaar Fitch houdt de AAA-status voor Nederland in stand. Dat is een oordeel over de betrouwbaarheid van Nederland als debiteur. De rating is gebaseerd op de goede economische vooruitzichten voor ons land. Volgens de kredietanalisten zal het tempo van de economische groei van vorig jaar (3,2 procent) in 2018 bijna onverminderd aanhouden (3,1 procent).

Ook verwacht Fitch dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 met 2,5 zal groeien. Dit als gevolg van met name de werkgelegenheid en de buitenlandse vraag. Hoewel de overheidsschuld nog wat aan de hoge kant is voor een AAA-land (56,7 procent van het bbp), laat die een ‘‘stevig neerwaartse trend’’ zien volgens de analisten.

Lees meer

 Bron: www.beurs.nl

‘Bouw lijdt onder eigen succes’

Bouwbedrijven lijden onder het eigen succes. Bouwmaterialen worden duurder en onderaannemers verhogen hun prijzen. Er zijn al berichten dat sommige bedrijven failliet gegaan zijn gegaan door deze hogere kosten. Maar wat betreft directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw hoeven we ons nog geen grote zorgen te maken. Hij ziet dat het aantal faillissementen historisch laag is. De sector wordt bovendien steeds winstgevender. Verder is het volgens Van Hoek een logisch gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt dat personeel en materialen duurder zijn geworden. 

Lees meer

 

Bron: Volkskrant

ARBEIDSMARKT 

Kabinet presenteert Wet arbeid in balans

Ontslag

 

 

 

Lees meer

Begin april presenteerde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het doel van deze wet is om de kloof tussen vaste en flexibele arbeid te verkleinen. Tegelijkertijd moeten aanname en ontslag van medewerkers goedkoper worden voor werkgevers. Zowel werknemers- als werkgeversorganisaties reageren negatief op het pakket maatregelen. Volgens FNV en CNV schiet de wet tekort om de flexibilisering aan te pakken en maakt het de rechtspositie van werknemers onzekerder. Terwijl VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat het vaste contract vooralsnog te veel als uitgangspunt wordt gezien. De komende tijd kan iedereen commentaar leveren op de plannen, via de openbare internetconsultatie. 

Bron: NOS

Werkgevers: Europese arbeidsautoriteit slecht idee

Het EU-plan voor een Europese arbeidsautoriteit (ELA), dat onder meer onderbetaling, uitbuiting en verdringing van lokale werknemers zou moeten tegengaan, stuit op weerstand bij de VNO-NCW en MKB Nederland. Dat schrijven de werkgeversorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wijzen er op dat het arbeidsmarktbeleid een nationale bevoegdheid is en dat het daarentegen raadzamer is om Europese landen beter samen te laten werken, maar dus niet onder het dak van één autoriteit. Het kabinet heeft eerder deze maand te kennen gegeven het ELA-voorstel op hoofdlijnen te steunen.

Lees meer

 

Bron: Financieel Dagblad

Lonen blijven stijgen

Mobiel

De lonen blijven dit kalenderjaar stijgen, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Waar de gemiddelde loonstijging op jaarbasis in januari nog 1,9 procent en in februari al 2,17 procent bedroeg, daar was dit in maart 2,7 procent. Op basis van onder meer deze AWVN-cijfers durft ABN Amro het zelfs aan om voor 2019 een verdere loonstijging van gemiddeld 3 procent te voorspellen. Daarbij houdt de bank rekening met het effect van inflatie door de komende btw-verhoging van 6 naar 9 procent.

Lees meer

 

Bron: www.nu.nl

  

FLEXMARKT

Jonge flexwerkers in opkomst

Van de werkenden tussen de 15 en 25 jaar heeft 68 procent een flexibel contract. Dat is een forse toename vergeleken met 2003, toen dit percentage nog op 41 lag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau is een op de acht jongeren met een flexcontract nog scholier of student. Deze groep is door de jaren heen niet alleen groter geworden, maar blijft tegenwoordig ook langer op school. Volgens HR-dienstverlener Tentoo gaat deze groep jongeren bovendien steeds meer verdienen. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is de omzet van flexwerkers onder de 25 met maar liefst 27 procent gestegen, zo weet zij te melden.

Lees meer

 

Bron: Brisk

 

Kabinet: flexcontracten moeten duurder

Als het aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken ligt, wordt het inhuren van iemand met een flexibel contract in de toekomst tweeënhalf tot drie keer zo duur als het aanbieden van een vast contract. Op die manier wil de minister bedrijven ertoe aansporen vaker vaste contracten af te sluiten. Dit staat te lezen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die de D66-minister begin april bekend maakte. Met zijn voorstel is Koolmees milder dan de linkse partijen, die eerder al eisten dat de premies voor flexwerkers wel vier keer zo hoog zouden moeten worden.

Lees meer

 

Bron: Trouw

 

Raad van State fluit payrollwet terug

De Raad van State (RvS) heeft hard geoordeeld over een initiatiefwet van GroenLinks, PvdA en SP. De linkse partijen willen voor werknemers met een payrollcontract dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor vaste werknemers, maar volgens de RvS is het beter om dit idee te ‘‘heroverwegen’’. De Raad denkt dat deze wet niets zal uitmaken, omdat er ‘‘andere wegen zullen worden gezocht en gevonden om op arbeidskosten te concurreren’’. Ook is de Raad van mening dat andere maatregelen effectiever zijn om het verschil tussen vast en flex kleiner te maken, zoals via versoepeling van het ontslagrecht of door het verkorten van de loondoorbetalingstermijn bij ziekte. 

 

Lees meer

Bron: www.sconline.nl

 
 
Olympia Uitzendbureau
Afmelden

Wij helpen u graag uw ambities te realiseren