Marktmonitor juni

De werkloosheidscijfers blijven onverminderd hard dalen. Die daling blijft ook volgend jaar aanhouden, volgens het UWV. In 2019 zal zelfs een recordaantal van 10,5 miljoen mensen aan het werk zijn. Bovendien komen er elk jaar een miljoen nieuwe vacatures bij Dat is niet alleen maar goed nieuws. De krappe arbeidsmarkt kan een bedreiging worden voor de verdere groei van bedrijven. Daarom zijn wij elke dag bezig om de juiste mensen te verbinden aan werk dat bij ze past. Werk dat voldoening geeft. Zodat mensen en bedrijven verder kunnen groeien.

ECONOMIE

Groei eerste kwartaal beneden verwachting

Volgens de laatste cijfers van het CBS is de Nederlandse economie het eerste kwartaal van 2018 met een half procent gegroeid. Dat is minder dan de 0,7 procent groei in het laatste kwartaal van vorig jaar. Voor ING is dit reden om de groeiverwachting voor heel 2018 naar 2,8 procent bij te stellen. De groei zit vooral in de binnenlandse bestedingen, die 1,7 procent groeiden. De export, normaal een zekerheidje, kromp daarentegen met een tiende procent. De aanhoudende groei zorgt overigens ook voor een ongekend optimisme onder ondernemers. Uit onderzoek van Grand Thornton blijkt dat 90 procent daarvan positief gestemd is over de toekomst, een stijging van twee procent ten opzichte van vorig jaar.

Bron: consultancy.nl

Lees meer

 

‘Economie heeft beurt nodig’

Door de aantrekkende economie lijkt er geen reden tot zorg. Toch blijft de economische groei in Nederland nog spannend, zo stelt Rabobank-hoofdeconoom Barbara Baarsma. Volgens haar is onze economie nog te gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur: ‘‘Met meewind gaan we iets harder dan de rest, zoals nu. Maar als het even tegenzit, gaan we harder omlaag dan de landen om ons heen.” Met name de afvlakkende binnenlandse productiviteitsgroei baart haar zorgen. Ook de woningmarkt en het pensioenstelsel maken het land kwetsbaar voor toekomstige crisissen, aldus de econome.

Bron: De Telegraaf

 

Lees meer

 

Nederland in top 5 meest concurrerende landen

Nederland is het op drie na meest concurrerende land ter wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst die de Zwitserse businessschool IMD heeft opgesteld. Drie jaar geleden stonden we nog op plek 15. We delen de vierde plek met Zwitserland. Volgens het onderzoek is de grote concurrentiekracht van Nederland te danken aan haar economische prestaties en aan een efficiëntie-slag binnen de overheid. Nederland blinkt uit op drie van de 285 IMD-criteria: taalvaardigheid, distributie-infrastructuur en watermanagement. Daar staat tegenover dat het over de breedte zeer behoorlijk presteert en nergens door de ondergrens zakt. De Verenigde Staten (1), Hongkong (2) en Singapore (3) staan dit jaar boven Nederland.

Bron: IMD

Lees meer

 

ARBEIDSMARKT

Aantal banen in 2019 naar hoogste niveau ooit

Het UWV verwacht dat er dit en komend jaar in totaal 318.000 banen bij komen. Daarmee zou er eind 2019 een historisch hoog aantal van 10,5 miljoen mensen aan het werk zijn, volgens de Arbeidsmarktprognose 2018-2019. Ook ontstaan er dit jaar en volgend jaar meer dan een miljoen nieuwe vacatures. Volgens het UWV zijn werkgevers daarom meer dan voorheen bezig om mensen om te scholen. Zo hopen ze aanbod van personeel beter af te stemmen op de vacatures die ze hebben. Opvallend detail: de uitzendsector zal met 75.000 extra banen het hardst groeien. Hoewel de economische groei zorgt voor meer vaste contracten, blijft de vraag naar uitzendkrachten groot. “Uitzendkrachten zijn een vast onderdeel van de bedrijfsvoering geworden”, besluit het UWV.

Bron: Trouw

Lees meer

 

Vanaf 2020 gelijk loon op zelfde werkplek in heel de EU

Er wordt al jaren over gepraat, maar nu is de kogel door de kerk. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om gedetacheerd personeel in het buitenland een gelijk loon te laten verdienen. Een Poolse bouwvakker in Nederland krijgt dan bijvoorbeeld hetzelfde salaris als zijn Nederlandse collega’s. Ook bepaalt deze nieuwe EU-regel dat werkgevers de reis-, huur- en onderhoudskosten van buitenlandse krachten verplicht moeten vergoeden en hen uitgebreide woonvoorzieningen moeten bieden. Ook wordt de uitzendtermijn van gedetacheerd personeel teruggebracht met maximaal één halfjaar verlenging. De maatregel gaat over twee jaar in.

Bron: Algemeen Dagblad

Lees meer

 

Werkgevers: meer doen om nieuwkomers te laten werken

We staan stil als het gaat om het op de arbeidsmarkt brengen van migranten, aldus de werkgevers in de Sociaal Economische Raad (SER). Statushouders zijn vaak maar tien uur per week in de klas te vinden; de rest van de week zitten ze thuis. De werkgevers geven daarom het advies om taallessen te koppelen aan een baan, waardoor nieuwkomers makkelijker meekomen. Maar dat alleen is niet genoeg, zegt brancheorganisatie voor opleiders NTRO. Door de privatisering van het inburgeringsonderwijs in 2013 wemelt het volgens de brancheorganisatie van de kwalitatief slechte beunhazen op de opleidingsmarkt. De NTRO stelt derhalve dat gemeenten moeten eisen dat vluchtelingen enkel nog naar op kwaliteit geselecteerde aanbieders gaan.

Bron: De Telegraaf

Lees meer

 

FLEX

‘Tijd voor overbruggen gat vast en flex’

Macro-econoom Mathijs Bouman luidt de noodklok over de stand van onze arbeidsmarkt. Volgens hem is de arbeidsmarkt bezig met een indrukwekkende ‘tempo-run’, maar doet zij dit in een onhoudbare spagaat. De ene voet in de arbeidsmarkt staat in flex, terwijl de andere in vast staat. Bouman wijst erop dat het gat tussen vast en flex in Europa nergens zo groot is als in Nederland. ‘‘Een logische tussenvorm, een contract dat de werknemer enige zekerheid geeft, zonder dat alle risico’s bij de werkgever komen te liggen, bestaat niet.’’ Hij betreurt dan ook dat zowel vakbonden (‘vast mag niet flexer’) als werkgevers (‘flex mag niet vaster’) de recente arbeidsmarktplannen van minister Koolmees resoluut hebben afgeschoten.

Bron: Financieel Dagblad

Lees meer

 

Groei flexcontracten komt nauwelijks door verplichte loondoorbetaling bij ziekte

Hoewel voor het eerst sinds 2009 het aantal vaste contracten harder groeit dan het aantal flexcontracten, betwijfelen experts of dit ook in de verre toekomst zo zal zijn. Volgens Fabian Dekker, arbeidssocioloog bij onderzoeksinstituut Regioplan, staat de toename van flexwerk los van de conjuncturele ontwikkelingen in Nederland: ‘‘Vanaf de jaren negentig is er in Nederland een structurele ontwikkeling in het aantal flexbanen.’’ En volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, is de groei van het aantal vaste contracten enkel het gevolg van de huidige extreme krapte op de arbeidsmarkt. Een situatie die op termijn weer zal ophouden te bestaan.

Bron: Algemeen Dagblad

Lees meer

 

Experts: minder flex is slechts tijdelijke situatie

Lang werd er gedacht dat de groei van flexibele arbeidscontracten kwam uit angst voor de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Maar deze angst draagt slechts in beperkte mate bij tot de groei van flexibele arbeidscontracten. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een studie naar de oorzaken van de opmars van flex. Het CPB deed hier onderzoek naar in de periode 2002 – 2014. Alleen bij MKB-bedrijven zonder verzekering voor langdurig verzuim, was een stijging van het aantal flexcontracten voor nieuwe medewerkers te zien. Slechts zeventien procent van alle werknemers werkt bij zo’n MBK-bedrijf zonder verzekering, en het effect is volgens het SCP bovendien ‘beperkt’.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Lees meer

 

 

 

 
 
Afmelden
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren