Marktmonitor juli

Hoewel het heel goed gaat met de Nederlandse economie volgens de Oeso en de lonen omhoog gaan volgens DNB, is de piekgroei voorbij aldus het CPB. Verschillende instanties en politieke actoren maken zich hard voor verbeteringen op de arbeidsmarkt. Niet alleen om de huidige krapte op de arbeidsmarkt de baas te kunnen. Maar juist omdat het zaak is dat we in de jaren na 2020, allemaal nog steeds aan het werk kunnen. Ook Olympia werkt daar elke dag aan, en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We informeren je graag over een aantal actuele ontwikkelingen.

ECONOMIE

Oeso: Nederlandse economie extreem goed

Het gaat extreem goed met Nederlandse economie. Dat stelt de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw rapport. Als sterke punten worden genoemd: ons stelsel van overheidssubsidies en de aantrekkende werkgelegenheid. De Oeso verwacht dan ook dat de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar met respectievelijk 3,3 en 2,9 procent zal groeien – ruim boven het Europees gemiddelde. Toch ziet de Oeso ook zwakke punten. Daarom pleit de organisatie er bijvoorbeeld voor om het zzp-schap meer te laten lijken op andere dienstverbanden. En voor een langer vaderschapsverlof om het sekseverschil in parttime werken terug te laten lopen.

Bron: Algemeen Dagblad

Lees meer

 

Piekgroei Nederland voorbij, aldus het CPB

De heftige economische groei in Nederland komt aan zijn einde. Dat stelt het CPB in een rapport over de groeiramingen voor 2019. Ook voorspelt zij dat de werkloosheid zal dalen naar 3,4 procent van de beroepsbevolking in 2019. En dat de lonen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zullen stijgen. Hoewel de effecten van de recente importheffingen door Amerika 'verwaarloosbaar zijn', vreest het CPB wel voor mogelijke escalatie van dit handelsconflict. Ook waarschuwt zij voor mogelijke negatieve effecten door de Brexit en de instabiele politieke situatie in Italië.

Bron: Executive Finance

 

Lees meer

 

Onderzoek: basisinkomen leidt tot armoede

Stel dat iedereen hetzelfde basisinkomen krijgt van de overheid - zónder ervoor te hoeven werken. Is er dan op termijn inderdaad minder armoede of is het systeem juist onbetaalbaar? Belgische wetenschappers zochten het uit, en keken via een micro-simulatieanalyse naar de gevolgen van een basisinkomen voor inkomensverdeling, armoede en overheidsfinanciën. Ze kozen voor een maandbedrag van 702 euro per inwoner. De uitkomst: er belanden meer mensen in de armoede dan eruit komen, en de overheid zal 44 miljard euro tekort komen om het plan te financieren. Onderzoeker Ive Marx stelt dan ook: ‘Jullie Nederlanders zouden knettergek zijn om het basisinkomen in te voeren en het stelsel voor sociale zekerheid af te schaffen.'

Bron: NRC

Lees meer

 

ARBEIDSMARKT

DNB: lonen komende jaren fors omhoog

Onze lonen gaan er de komende jaren sterk op vooruit. Althans, dat beweert De Nederlandse Bank (DNB) op basis van haar laatste economische prognose. Zij verwacht dat de lonen in 2018, 2019 en 2020 met respectievelijk 1,9, 3,5 en 4 procent zullen stijgen. Ter vergelijking: over de afgelopen vijftien jaar konden huishoudens op gemiddeld 0,3 procent loonstijging per jaar rekenen. Volgens DNB wordt de loonstijging veroorzaakt door - hoe kan het ook anders - de aantrekkende arbeidsmarkt en bijbehorende krapte. Deze krapte heeft volgens de centrale bank ook een keerzijde: het remt de economische groei, totdat deze in 2020 nog slechts 1,9 procent zal zijn.

Bron: NOS

 

 

Lees meer

 

Werkgever moet jaren doorbetalen bij ontslag op staande voet

Ook als een werkgever een werknemer terecht op slaande voet ontslaat, loopt deze werkgever het risico op jarenlange doorbetaling van loon. Dit valt op te maken uit het oordeel van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Zij vindt dat sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 het niet meer duidelijk is of de rechter de overeenkomst met terugwerkende kracht kan ontbinden. Tussen het ontslag en de juridische ontbinding van de arbeidsovereenkomst zit namelijk één tot twee jaar – en na cassatie bij de Hoge Raad zelf drie tot vier jaar – waarin de werkgever het loon verschuldigd is. Zelfs als hij gelijk krijgt. Werkgeversorganisaties zeggen af te wachten of de Hoge Raad meegaat met haar advocaat-generaal. 

Bron: Financieel Dagblad

Lees meer

 

Minister SZW komt met aanvalsplan tegen krapte

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken zijn ‘aanvalsplan’ tegen de krapte op de arbeidsmarkt uiteengezet. Daarmee hoopt hij aan de behoeften van deze tijd tegemoet te komen, nu één op de vijf bedrijven aangeeft moeite te hebben met het vinden van personeel. Daarnaast hebben ouderen en migranten nog steeds moeite om aan de slag te komen en willen deeltijdwerkers graag meer werken. Om op korte termijn werkgevers in krapte sectoren aan werknemers te helpen, gaat het kabinet in gesprek met werkgevers, gemeenten, het UWV en de MBO Raad. Ook zet Koolmees in op lastenverlichting en scholing. Dit om werken aantrekkelijker te maken en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Bron: Financieel Dagblad

Lees meer

 

FLEX

Kabinet worstelt met vervanger Wet DBA

De opvolger van de Wet DBA laat nog even op zich wachten. Het kabinet had beloofd de contouren nog voor deze zomer uiteen te zetten, maar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nog teveel moeite met de invulling van zo’n nieuwe wet. Zo zijn de criteria nog te vaag voor het minimumtarief waarbij iemand zelfstandige kan worden genoemd. Ook heeft de minister nog weinig gedaan aan het opzetten van een zogenoemde opdrachtgeversverklaring, die na het invullen van een speciale webmodule wordt verkregen en die helderheid geeft over of een opdracht binnen het zzp-schap valt.

Bron: De Telegraaf

 

Lees meer

 

Pleidooi voor afschaffen pensioenwachttijd voor uitzendkrachten 

Het kabinet moet de pensioenwachttijd voor uitzendkrachten schrappen. Dat bepleit de PvdA in Kamervragen aan minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu kan deze groep van 275.000 mensen in de eerste zes maanden van hun dienstverband geen pensioen opbouwen. Door uitzendkrachten direct recht op pensioenopbouw te geven, wordt het verschil tussen flex en vast verkleind, aldus de PvdA. Op dit moment bouwen uitzendkrachten hun pensioen op via de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, maar de uitkeringen zijn kleiner dan gemiddeld en werkgevers klagen over de hoge kosten van deze relatief kleine pensioenen.

Bron: Accountacy van morgen

Lees meer

 

 

 
 
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren