Weergaveproblemen? Bekijk dan de webversie of voeg olympia@olympia.nl toe aan je lijst met veilige afzenders.

Marktmonitor december

Voor werkgevers staat er veel op de rol. Zo is de economische groei aan het afkalven. En door de Wet Arbeidsmarkt in balans zal de verhouding tussen vast en flex anders worden. Ondertussen blijft de arbeidsmarkt onverminderd krap. Het zoeken naar mensen om te kunnen groeien, is daardoor nog altijd een lastige zaak. In deze dynamiek heeft u aan Olympia een stabiele partner. Als je morgen het allerbeste team voor overmorgen wilt hebben, moet je ons vandaag bellen. Wij zorgen dat huidige medewerkers relevant zijn en blijven (binnen of buiten de organisatie) en de ‘nieuwe medewerker’ klaar staat, voor werk dat er toe doet. We helpen je met nieuwe collega’s en hoe je mensen faciliteert om werk van betekenis te doen.

 

ECONOMIE

Kabinet: Brexit-akkoord gunstig voor Nederland 

Er ligt een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit. Op tal van onderdelen heeft de EU haar zin gekregen. De Europese interne markt, met al haar rechten en plichten, blijft intact. De toegang van Britse banken tot de EU wordt beperkt. Ook blijft het VK tot aan 2020 meebetalen aan de Europese begroting. En voor EU-burgers die in het VK wonen, werken of studeren verandert er niets. Nederland kan daarmee opgelucht ademhalen, stellen de ministers Blok (Zaken) en Hoekstra (Financiën). Volgens hen zorgt het akkoord ervoor dat we beter af zijn dan in het geval van een harde Brexit.

Bron: Nu.nl

Lees meer

 

Nederland behoudt AAA-status

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft Nederland opnieuw de AAA-status toebedeeld. Volgens S&P zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse economie goed. Zo voorspelt zij dat de staatsschuld nog verder zal dalen. Daarnaast blijven we profiteren van het diverse, internationaal goed presterende bedrijfsleven in Nederland. S&P adviseert de overheid om het huidige beleid voort te zeten en zich niet over te geven aan meer protectionisme. Door de AAA-status is de kans groter dat Nederland goedkoper geld kan lenen op de internationale financiële markten. 

Bron: RTLZ

 

Lees meer

 

Slecht nieuws voor Nederland: Duitse economie krimpt

De economie van Duitsland is er in het derde kwartaal van 2018 met 0,2 procent op achteruitgegaan. Daarmee is er voor het eerst sinds 2015 sprake van een lichte krimp. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau. De krimp komt door verminderde consumentenbestedingen, de wereldwijde handelsspanningen en nieuwe emissie-eisen die de Duitse auto-industrie onder druk zetten. Volgens Volkskrantredacteur Peter de Waard is dat bijzonder slecht nieuws voor Nederland, want ‘als Duitsland niest, is Nederland verkouden’. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste economische partner, en kent een gezamenlijk handelsvolume van 177 miljard euro. 

Bron: Telegraaf

Lees meer

 

ARBEIDSMARKT

UWV en ING adviseren werkgevers: ga creatief om met tekort aan mensen

De arbeidsmarkt is momenteel bijna even gespannen als vlak voor het uitbreken van de crisis. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, adviseert bedrijven die mensen willen aantrekken daarom creatief te zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar het potentieel van 55-plussers, stelt Witjes. Volgens hem kan het ook heilzaam zijn om mensen met een andere werkachtergrond aan je te binden. “Iemand met een achtergrond uit de administratie kan bijvoorbeeld prima aan de slag in de zorg, het onderwijs of transport.’’ Daarnaast zijn er volgens arbeidsmarktdeskundigen van ING nog 400.000 werknemers in Nederland die best meer uren zouden willen draaien. Ook schat ING dat er nog 200.000 werkloze mensen zijn die niet worden meegeteld bij het werklozenbestand, maar die wel willen werken.

Bron: Trouw

 

Lees meer

 

Bedrijven zien Brexit-subsidie over het hoofd

Wist je dat de overheid een potje van vier miljoen euro heeft om MKB’ers te adviseren over de Brexit? Zo niet, dan ben je lang niet de enige. Slechts vier MKB-bedrijven hebben gebruikt gemaakt van het Brexit-potje, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken. Met de subsidie krijgen MKB’ers bijvoorbeeld hulp bij het zoeken van een alternatieve afzetmarkt voor het Verenigd Koninkrijk. Die steun kan leiden tot nieuwe afzetmarkten, waardoor er banen behouden blijven. De werkgelegenheid kan er zelfs door toenemen. MKB-Nederland noemt de cijfers over het minimale gebruik van Brexit-subsidie ‘zorgwekkend’. Volgens de belangenvereniging zijn nog veel MKB-bedrijven onvoldoende voorbereid op de Brexit.

Bron: Parool

Lees meer

 

FLEX

Recordaantal mensen met flexcontract

Het aantal werknemers met een flexcontract heeft de twee miljoen bereikt. Een record, aldus het CBS. Vorig kwartaal nam het aantal flexibele werknemers wederom een vlucht. Het CBS registreert een toename van 21.000 ten opzichte van de groei in dezelfde periode in 2017. Het statistiekbureau geeft aan dat werkgevers nog altijd graag met flexibele contracten werken, zeker wanneer er extra werk te doen is. De uitzendbranche vervult een grote rol in die werkgeversbehoefte. Verder is het aantal vaste contracten in drie maanden tijd gegroeid met 141.000. Dat betekent dat 5,4 miljoen werknemers momenteel in een vast dienstverband werken.  Bron: www.telegraaf.nl

 

Lees meer

 

Minister Koolmees maakt werk van flex-plannen

Minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft zijn flex-plannen naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. Koolmees wil met deze Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het gat tussen vast en flex dichten. De WAB regelt bijvoorbeeld dat mensen in vaste dienst gemakkelijker ontslagen kunnen worden. Ook komt er een financiële prikkel voor werkgevers om meer mensen een vast contract aan te bieden. Payrollers bouwen volgens de WAB een pensioen op en moeten net zoveel betaald krijgen als vaste medewerkers. En flexwerkers krijgen straks, net als vaste medewerkers, recht op een vergoeding na ontslag. Werkgeversorganisaties reageren kritisch op de WAB. Zo noemt VNO-NCW de wet ‘nog niet in balans’ voor ondernemers. Overigens heeft Koolmees zijn plannen om ZZP’ers meer zekerheid te geven uitgesteld tot 2021. Europese regels staan deze plannen mogelijk in de weg, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Bron: www.vno-ncw.nl

Lees meer

 

‘Arbeidsmarkt moet nog flexibeler worden’

 

De arbeidsmarkt is niet gebaat met meer vaste banen, maar juist met ‘meer flexbanen met voldoende zekerheid’. Dat stelt Don van Hal, CEO van internetbureau Digivotion (zie foto). Volgens hem hebben niet alleen werkgevers maar ook werknemers behoefte aan meer flexibiliteit. Hij baseert zijn mening op cijfers die uitwijzen dat mensen steeds makkelijker van baan switchen. Wel oppert Van Hal om meer zekerheid aan flex te koppelen, bijvoorbeeld door minimumlonen voor alle soorten werk en een groter sociaal vangnet voor flexwerkers.

Bron: www.flexmarkt.nl

Lees meer

  

 
 
Afmelden
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren