Weergaveproblemen? Bekijk dan de webversie of voeg olympia@olympia.nl toe aan je lijst met veilige afzenders.

Marktmonitor januari

2018 was in economisch opzicht een uitstekend jaar. Nederland kende aan het einde van het jaar minder werklozen dan vóór de crisis. Er was een toename van vrouwen met kinderen dat economisch zelfstandig is en oudere werknemers vonden na ontslag sneller een nieuwe baan. Door onderzoek weten we steeds beter hoe we gamification kunnen toepassen op de werkvloer en de gezondheid van de werknemer wordt steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook kozen meer mensen voor een bestaan als zzp’er. Maar een op handen zijnde wet (de Wet Arbeidsmarkt in Balans) die tijdelijke arbeid duurder maakt, kan schijnzelfstandigheid bevorderen. Dit jaar zal de economische groei volgens prognoses stagneren. Dat is spijtig, aangezien de lonen in 2018 achterbleven op deze groei. Naar de oorzaken blijven economen gissen. Ondertussen ontwikkelt de platformeconomie zich in rap tempo door. Dé platformwerker bestaat trouwens niet, zo blijkt uit onderzoek.

 

ECONOMIE

Nederlandse moeder economisch zelfstandiger, al blijft ze deeltijdkampioen

Tussen 2007 en 2017 is het aantal vrouwen met partner en jonge kinderen dat economisch zelfstandig is, gestegen van 54 naar 66 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse emancipatiemonitor van het CBS. Vooral moeders met partner werken tegenwoordig meer uren. Steeds minder vrouwen gaan na de geboorte van hun eerste kind minder werken. Toch zijn Nederlandse moeders ten opzichte van moeders uit andere EU-landen nog steeds kampioen deeltijd werken: 74 versus 31 procent. Met name laagopgeleide moeders hebben minder vaak een baan, werken minder uur en zijn dus ook minder vaak economisch zelfstandig.

Bron: Financieel Dagblad

Lees meer

 

Economische groei stagneert in 2019    

Hoewel het goed gaat met de economie, liggen de ‘vette’ jaren alweer achter ons. In 2018 groeide de economie met 2,5 procent, ten opzichte van 3,0 procent in het jaar ervoor. Voor dit jaar moeten we op niet meer rekenen dan een groei van 1,7 procent, aldus DNB. OESO en Rabobank deelden vergelijkbare voorspellingen. De bank verwacht dat personeelstekorten de economie zullen afremmen, met name die in de bouw. Investeringen in nieuwbouw nemen af omdat de huizenbouw stagneert. Het gevolg is dat de huizenverkoop daalt.

Bron: Parool

 

Lees meer

  

ARBEIDSMARKT

Punten, levels en upgrades om het gedrag van werknemers te veranderen

 

Hoe beweeg je werknemers tot gedragsverandering, zoals doorvragen tijdens gesprekken met de klant of vaker met de fiets naar het werk komen? Nou, bijvoorbeeld door middel van gamification, oftewel de toepassing van elementen uit (video)spellen. Gewenst gedrag wordt beloond met punten, virtueel geld of het behalen van een steeds hoger level. Niko Vegt promoveerde dit jaar op het onderwerp aan de Technische Universiteit Delft. Bij spellen wordt de complexe werkelijkheid teruggebracht naar concrete regels en doelen. Dit kan goed werken op de werkvloer. Toch moeten werkgevers die gamification succesvol willen inzetten, zich ook -vooral- bezighouden met wat werknemers motiveert.

Bron: NRC

 

 

Lees meer

 

Vijftigplusser vindt na ontslag sneller nieuwe baan

 De helft van de vijftigplussers die zijn baan verliest, heeft binnen een jaar nieuw werk. Dat is een forse toename ten opzichte van december 2017, meldt UWV. Toch is er nog steeds sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt, aldus Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf. Dat laatste bleek eerder dit jaar al uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het SCP. Bedrijven beschouwen het vaak nog als een risico om vijftigplussers aan te nemen. Thissen vindt dat werkgevers radicaal anders moeten gaan denken over oudere werknemers. Hij oppert ook een concrete maatregel: “De helft van de kandidaten die je op sollicitatiegesprek uitnodigt, zou ouder moeten zijn dan vijftig.”

Bron: Telegraaf/ UWV

Lees meer

 

 De gezondheid van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid 

Dat de hele dag zitten niet goed is voor een mens, weten we inmiddels. Toch doen we het met z’n allen massaal. Je moet minimaal één uur en een kwartier sporten om de gezondheidsrisico’s van lang zitten, zoals tijdens een gemiddelde kantoordag, ongedaan te maken. De vraag is: bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Het ene bedrijf gaat er verder in om de gezondheid van werknemers te stimuleren dan het andere: van het uitdelen van fruit tot complete vitaliteitsprogramma’s. Voor bedrijven is het gunstig als werknemers fit zijn omdat er dan minder verzuim is. Daarbij zit een gezonde werknemer over het algemeen beter in zijn vel.

 

FLEX

 Verkenning van de kluseconomie door SER

De SER gaat in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek doen naar de kluseconomie. Klusplatforms werken met zelfstandigen zonder personeel. Zij worden betaald per opdracht. De aanleiding voor de opdracht tot verkenning van de kluseconomie is een analyse van ING Economisch Bureau. Hieruit blijkt dat de groei van platformwerkers sneller gaat dan men had zien aankomen. In de Kamer leeft de angst dat maatregelen voor klussende zzp’ers te laat komen terwijl de markt ondertussen niet stilstaat.

Bron: Financieel Dagblad

 

 

Lees meer

 

Dé platformwerker bestaat niet

TNO heeft reeds onderzoek gedaan naar platformwerkers. Dit blijken vaak jongere, hoogopgeleide mannen te zijn met specialistisch werk op hoog niveau (bijvoorbeeld ICT-specialisten). Dit staat haaks op het beeld dat in de maatschappelijke discussie vaak wordt geschetst, namelijk dat platform-zzp’ers vaak mensen in kwetsbare posities zijn. De belangrijkste conclusie is echter dat dé platformwerker niet bestaat. Om tot passende maatregelen te komen -als die al nodig zijn- moet er eerst onderscheid gemaakt worden tussen verschillende typen platformwerkers. TNO zal hier de komende jaren meer onderzoek naar gaan doen.

 

Bron: www.flexnieuws.nl

 

Lees meer

 
 
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren