Je hebt ze absoluut wel eens zien rijden, de auto's van SUEZ die bij jou in de buurt en bij bedrijven het afval komen ophalen. SUEZ verzamelt en verwerkt niet alleen afval, maar recyclet het ook tot nieuwe grondstoffen of energie voor energiecentrales. SUEZ is specialist op het gebied van duurzaam en betrouwbaar afvalmanagement en heeft in Nederland circa 40 vestigingen en ongeveer 2.500 medewerkers. SUEZ -anno nu- is in Nederland specialist op het gebied van: * Inzameling, transport en verwerking van regulier (bedrijfs)afval zoals gescheiden 'monostromen': glas, hout, metaal, plastic, folie, papier en difuse stromen: restafval, algemeen bedrijfsafval en huisvuil * Inzameling, transport en verwerking van speciale afvalsoorten, zoals: gevaarlijk afval, vertrouwelijke documenten en dossiers (Secure Data), afval uit de medische sector en bouw- en sloopafval * Onderhoud en beheer van rioleringen en vetputten Bodemsanering In Nederland maken zo'n 70.000 bedrijven gebruik van afvaldienstverlening van Suez. Daarnaast verzorgen ze - voor gemeenten- de inzameling van het huishoudelijk afval van bijna vier miljoen inwoners op de meest milieuvriendelijke manier. Ze hebben bijvoorbeeld onze eigen installaties voor het genereren van energie uit afval, destillatie van gevaarlijke stoffen en waterzuivering.

Alle vacatures van SUEZ

Zoekresultaten 1-10 (van 10) Nieuwe vacatures via e-mail
25 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
01 maart 2020 Bekijk vacature
Vacatures per e-mail. De snelste weg naar je nieuwe baan!