Blink is werkzaam op 4 hoofdgebieden namelijk; afvalinzameling, milieustraten, reiniging en gladheidsbestrijding. Afvalinzameling Blink is verantwoordelijk voor afvalinzameling voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Milieustraten Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor een zestal milieustraten in de omgeving van Helmond & Eindhoven. Op de milieustraten staan verschillende "recyclebakken" waarin diverse grondstoffen apart ingeleverd kunnen worden. Zo veel mogelijk hergebruik van deze reststromen staat vervolgens op het programma. Reiniging In een aantal van de bij BLINK aangesloten gemeenten is de reiniging van de openbare ruimte opgedragen aan BLINK. De werkzaamheden omvatten vegen, opruimen van zwerfafval, het legen van prullenbakken, het verwijderen van onkruid, het verwijderen van zwerfvuil uit oppervlaktewater en het opruimen na evenementen. Gladheidsbestrijding Blink zorgt ervoor dat de wegen goed begaanbaar zijn bij hevige sneeuw.

Alle vacatures van Blink

Vacatures per e-mail. De snelste weg naar je nieuwe baan!